Sam Fredriksson

Presentationsbild på Sam Fredriksson

PhD

Telefon: 031 751 89 21
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Jag är fysisk oceanograf och arbetar främst med modeller men är också intresserad av fältarbete, särskilt för att relatera modellresultat och observationer. Min forskning är huvudsakligen fokuserad på blandnings- och transportprocesser, turbulens, marina förnybara energikällor och marina invasiva arter. Jag arbetar därför i olika skalor:
- små skalor (direct numerical simulations, DNS) av mikroturbulens nära ytan för att studera överföringshastigheten för växthusgaser mellan hav och atmosfär),
- medelstora skalor (large eddy simulations, LES) av tidvattenkraftverk inklusive numerisk modell av kraftverk och
- havsskala (generell cirkulationsmodell, e.g. NEMO) inklusive havsbaserad vindkraft, klimatprojektioner och spridning av förorenande ämnen och ägg/larver).

Forskningsintressen

  • Cirkulations- och transportprocesser
  • Turbulens och blandningsprocesser
  • Klimat
  • Marina invasiva arter

Särskilda kompetenser

  • Numerisk modellering av turbulens och transportprocesser i olika skalor
  • Marin och strömmande förnybar energi inklusive havsbaserad vindkraft