Sam Fredriksson

Presentationsbild på Sam Fredriksson

PhD

Telefon: 031 751 89 21
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Jag är fysisk oceanograf och arbetar främst med modeller men är också intresserad av fältarbete, särskilt för att relatera modell- och fältresultat. Min forskning är huvudsakligen relaterad till blandnings- och transportprocesser, turbulens, marina förnybara energikällor och nyligen vattenkultur. Jag har arbetat i små skalor (direct numerical simulations, DNS, av mikroturbulens nära ytan för att studera överföringshastigheten för växthusgaser mellan hav och atmosfär), medelstora skalor (large eddy simulations, LES, av tidvattenflöde inklusive numerisk modell av kraftverk) och upp till havsskala (generell cirkulationsmodell, e.g. NEMO, inklusive spridning av förorenande ämnen).

Forskningsintressen

  • Cirkulations- och transportprocesser.
  • Turbulens och blandningsprocesser.

Särskilda kompetenser

  • Numerisk modellering av turbulens och transportprocesser i olika skalor.
  • Marin och strömmande förnybar energi