Sam Fredriksson

Presentationsbild på Sam Fredriksson

PhD

Telefon: 031 751 89 21
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Jag är fysisk oceanograf och enhetschef för den oceanografiska forskningsenheten. Jag arbetar främst med modeller, men är också intresserad av fältarbete, särskilt för att relatera modellresultat och observationer. Min forskning är huvudsakligen fokuserad på blandnings- och transportprocesser, turbulens, marina förnybara energikällor, marina invasiva arter och klimatprojektioner. Jag arbetar därför i olika skalor:

- små skalor (direct numerical simulations, DNS) av mikroturbulens nära ytan för att studera överföringshastigheten för växthusgaser mellan hav och atmosfär),
- medelstora skalor (large eddy simulations, LES) av tidvattenkraftverk inklusive numerisk modell av kraftverk och
- havsskala (generell cirkulationsmodell, e.g. NEMO) inklusive havsbaserad vindkraft, klimatprojektioner och spridning av förorenande ämnen och ägg/larver).

Forskningsintressen

  • Cirkulations- och transportprocesser
  • Turbulens och blandningsprocesser
  • Klimat
  • Marina invasiva arter

Särskilda kompetenser

  • Numerisk modellering av turbulens och transportprocesser i olika skalor
  • Marin och strömmande förnybar energi inklusive havsbaserad vindkraft