Polar Ice

Polar Ice-projektet ska utveckla nästa generations havsisinformationstjänst genom att integrera och bygga vidare på en stor samling av europeiskt och nationellt finansierade aktiviteter som redan innehåller många av de nödvändiga komponenterna.

Tillbakagången av havsisen i Arktis under de senaste två årtiondena har lett till en  förbluffande ökning av exploatering av naturresurser med ökad fartygstrafik som följd.  I Antarktis ses också en ökad fartygstrafik driven av fiske, kryssningar och forskningsaktiviteter. Tidigare finansiering av europeisk kapacitet har speglat den avgörande betydelsen av havsisinformation såväl för marin transport som påverkan av regionala klimatförändringar.  Tidigare projekt har angripit distinkta delar av en komplett tjänstekedja och det är nu dags att föra dessa samman och fylla några kvarvarande luckor för att visa att en fult operationell tjänst är möjlig.

SMHI:s roll

SMHI:s roll är att analysera havsisprognoser och slutanvändarnas behov för att föreslå och implementera förbättringar i havsisprognoserna. Den första analysen föreslår att implementera möjligheten att med kort varsel sätta upp en högupplöst hav-is-modell i områden där det bara finns en lågupplöst modell, vilken dock kan bidra med randvärden. Detta kommer att förbättra bl.a. ytströmmar och isbeskrivning i prognosen, två parametrar som är viktiga för oljedriftsmodellering.

Projektpartners

Eosphere Limited, UK (koordinator)
Natural Environment Research Council, UK
Danmarks Meteorologiske Institut, Danmark
Polar View Earth Observation Limited, UK
Ilmatieteen Laitos, Finland
Teknologian Tutkimuskeskus VTT, Finland
Norsk Regnesentral Stiftelse, Norge
Meteorologisk Institutt, Norge
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, Sverige
Danmarks Tekniske Universitet, Danmark
Universitaet Bremen, Tyskland
Kongsberg Satellite Services AS, Norge
C-Core, Kanada
Hickling Arthurs Low Corporation, Kanada

Finansiering

Projektet finansieras av europeiska unionens sjunda ramverksprogram.

Projektet pågår under tiden 2014-2015.