Per Pemberton

PhD

Medarbetarbild på Per Pemberton

Telefon: 031 751 89 84
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se
Research Gate ID: Per_Pemberton

Jag är forskare inom fysisk oceanografi med huvudinriktning på havs- och havsismodellering. Min forskning riktar sig främst till att förstå hur olika fysikaliska processer påverkar tillstånden i de Arktiska havet, Nordiska haven och Östersjön, och hur det kan komma att ändras med klimatförändringar. I min forskning försöker jag ofta sammanfoga resultat från avancerade storskaliga havsmodellsimuleringar med förenklade dynamiska teorier för att förstå vilka nyckelprocesser som styr de olika havsområdena.

Forskningsintressen

  • Färskvattensprocesser och omvandling av vattenmassor i Arktiska oceanen (Doktors ämne)
  • Dynamiska teorier för Arktiska oceanen
  • Prediktabilitet
  • Havs- och havsismodellering
  • Fältstudier av havsis
  • Marin fjärranalys