Oceanweb

På OceanWeb hittar du modelldata från de oceanografiska operationella
prognosmodellerna NEMO-Nordic och Swan samt ett antal observationer.

Den oceanografiska forskningsgruppen deltar i att utveckla NEMO-Nordic.