NorMER

Nordic Centre for Research on Marine Ecosystems and Resources under Climate Change

NorMER Logo
Trålfiske

NorMER för samman expertkunskaper hos ledande forskargrupper från alla de nordiska länderna och flera nordamerikanska institutioner. Det syftar till att införa en kollektiv och tvärvetenskaplig forskningsstrategi för att utforska de globala klimatförändringarnas biologiska, ekonomiska och förvaltningsmässiga följder för fiskeresurserna.

NorMER – stora utmaningar

NorMER
Förstora Bild

Målen för NorMER omfattar följande:

 • Utvärdera klimateffekterna på de nordiska marina ekosystemen och bygga nya verktyg för att förutsäga de biologiska konsekvenserna av klimatförändringar samt kvantifiera effekterna på vinster, sysselsättning och upptagning.
 • Skapa en effektiv utbildningsmiljö för unga forskare.
 • Utveckla ett team av enastående global kvalitet.
 • Skapa kopplingar till ledare inom industri och politik.
 • Uppdatera riktlinjerna för förvaltning av de marina ekosystemen för att bevara sunda fiskevatten.

Utbildningsprogram

NorMER genomför åtgärder för att nå sina mål genom ett unikt program med primärforskning, genomfört av doktorander och postdokar, i ett system med samarbetsprojekt, med fokus på torsken (Gadus morhua). Genom vårt nordiska fokus på torsken är denna forskning avsedd att fungera som en plattform för att kunna utöka dessa kunskaper till andra havssystem.

SMHIs roll

SMHI bidrar med sina kunskaper om klimatförändringar, regional klimatmodellering och klimatförändringarnas påverkan på havet och det marina ekosystemet. Detta omfattar analyser av data från observationer och modeller för att detektera och förstå förändringar i oceanografiska förhållanden (t.ex. temperatur, salthalt, syre, näringsämnen) i Östersjön och Nordsjön (inklusive Kattegatt och Skagerrak) samt deras innebörder för fiskhabitat och lekplatser (t.ex. torskens reproduktionsvolym, syrebrist, primärproduktion).

Huvudsakliga projektpartner

 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • SMHI
 • Stockholms universitet
 • Åbo Akademi
 • Helsingfors universitet
 • Islands universitet
 • Färöarnas universitet
 • Greenland Institute of Natural Resources

Finansiering

NorMER stöds främst med finansiering från Nordforsk, för Toppforskningsinitiativet (TFI), och från var och en av huvudpartnerna. Centret administreras av CEES vid institutionen för biologi vid universitetet i Oslo, och koordineras av Nils Chr. Stenseth vid universitetet i Oslo.