Magnus Hieronymus

Magnus Hieronymus

Fil. dr

Telefon: 011 495 81 73
Epost: förnamn.efternamn@smhi.se
Research Gate ID:Magnus_Hieronymus

Arbetsområden

Jag studerar havsnivån i Östersjön och Nordsjön med focus på extrema händelser. Jag jobbar mycket med strömningsmodeller och har under min tid här på SMHI utvecklat en barotrop version av modellen NEMO-Nordic för användning i havsnivå studier.

Forskningsintressen

  • Ocean cirkulation, havets termodynamik och mixning

Specialkompetenser

Teoretisk oceanografi and numerisk modellering