Lars Arneborg

Lars Arneborg

PhD, Docent

Telefon: 031-751 89 82
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Arbetsområden

Fysisk oceanografi med koppling till biologiska, miljömässiga, och samhälleliga effekter av fysiska förändringar i havet som orsakas av klimatförändringen och andra antropogena påverkansfaktorer.

Forskningsintressen

  • Cirkulation och blandning i fjordar, skärgårdar, och sjöar.

  • Turbulens och blandningsprocesser.

  • Spridningsmodellering.

Specialkompetenser

Jag har lett en grupp på cirka 20 oceanografer i 5 år och har utvecklat kompetens inom forskningsledarskap, intern och extern kommunikation samt inter- och transdisciplinärt samarbete.

Min huvudsakliga kompetens är fysisk oceanografi med en djup förståelse för småskaliga fysiska processer både ur ett observationsperspektiv och hur man kan inkludera dessa i numeriska modeller.