Lars Arneborg

Lars Arneborg

PhD, Adjungerad professor

Telefon: 031 751 89 82
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Arbetsområden

Min forskning handlar huvudsakligen om transportprocesser och blandningsmekanismer i havet, samt hur, t.ex., skiktning och bottentopografi påverkar dessa. Jag jobbar på många skalor, från cm-stora virvlar vid havsytan som påverkar utbytet av växthusgasar mellan hav och atmosfär, till storskaliga havsströmmar som för in saltvatten till Östersjön eller varmvatten till de flytande glaciärerna i Antarktis. Just nu arbetar jag med oljespridningsmodellen Seatrack Web för att modellera olja i istäckte områden.

Forskningsintressen

  • Cirkulation och blandning i fjordar, skärgårdar, och sjöar.
  • Turbulens och blandningsprocesser.
  • Oljespridningsmodellering.

Specialkompetenser

Mätningar i havet av fysiska processer, inkl. turbulensmätningar.