Jenny Hieronymus

Jenny Hieronymus

PhD

Telefon: 011 495 8164
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se
Research Gate ID: Jenny_Hieronymus

Forskningsintressen

  • Biogeokemiska processer i marin miljö
  • Koldioxidsystemet
  • Dataanalys och modellering