Itzel Ruvalcaba Baroni

PhD

Itzel Ruvalcaba Baroni

Telefon: + 46 (0)737 65 84 52 
Email: förnamn.efternamn@smhi.se
Research Gate ID: I. Ruvalcaba Baroni
ORCID:  orcid.org/0000-0002-1187-9239

Arbetsområden

Fysisk oceanografi och marin biogeokemi.

Forskningsintressen

Jag är en fysisk oceanograf och marin biogeokemiker som arbetar med att förbättra, optimera och validera havsmodeller på en regional (främst i Östersjön och Nordsjön) och i global skala. Mitt huvudsakliga intresse är att förstå näringscykeln i havet, såsom kväve, fosfor, syre och kol, i både vattenpelaren och sedimenten för att förutsäga eventuella framtida förändringar i jordsystemet på grund av klimatförändringar.

Särskilda kompetenser

Djup kunskap om jordens tidigare klimat och hur näringsämnen omvandlas under extrema förhållanden. Stor erfarenhet av modellering av näringscykeln i marin miljö.