Irene Wåhlström

Irene Wåhlström

Fil. dr i naturvetenskap, inriktning kemi

Telefon: 031-751 89 45
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Arbetsområden

Jag arbetar framför allt med biogeokemisk modellering i Laptev havet och Östersjön med focus på karbonat systemet och metan.

Forskningsintressen

  • Marin biogeokemi
  • Kol
  • Arktiska oceanen

Specialkompetenser

Netto flödet av koldioxid och metan mellan hav och atmosfär