Eva Olsson

Eva Olsson
Tel: 011-495 80 00 (vxl)
e-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Porträtt på en kvinna.

Roll i gruppen

Jag arbetar som vetenskapskommunikatör på avdelningen Forskning och Utveckling.

Främst deltar jag i olika forskningsprojekt och säkerställer en effektiv kommunikation, både internt och externt – allt för att öka synligheten och genomslaget nationellt och internationellt. Jag är även involverad i internationella utvecklingssamarbetsprojekt som WACCA-E (Water and Climate Change services for Africa – Ethiopia), samt arbetar strategiskt för att föra forskningsavdelningens kommunikation framåt.

Jag vill skapa kommunikation som engagerar människor – på olika sätt. Hur det ska gå till beror på vem man vill nå och vad man vill nå ut med. Där har jag stor användning av mina utbildningar och erfarenheter inom både pedagogik, psykologi, kommunikation och journalistik.

Särskilda kompetenser

  • Journalistiskt skrivande
  • Storytelling
  • Fotografering
  • Filmning
  • Filmredigering (Premiere och Quickchannel)
  • Grafisk form (InDesign)
  • Bildredigering (Photoshop)
  • Illustration  
  • Språk: Svenska, engelska, tyska