Emilie Breviere

PhD

Emilie Breviere

Telefon: + 46 (0)737 65 95 85
Email: förnamn.efternamn@smhi.se

Arbetsområden

Jag deltar i internationella forskningssamarbeten, säkerställer effektiv kommunikation mellan olika interna enheter som arbetar med havsvetenskap, ökar synligheten för den oceanografiska enheten och SMHI på internationell nivå, utvecklar internationella kommunikationsstrategier, underlättar engagemang för SMHI och Sverige i FN:s årtionde för havsforskning och planerar/organiserar diverse arrangemang.

Forskningsintressen

Jag har en ingenjörsexamen i kemi och en doktorsexamen i oceanografisk vetenskap med inriktning mot biogeokemi och kolcykeln. Jag är intresserad av alla ämnen relaterade till oceanografi, från observationer till modellering, från operativ verksamhet till experimentell, och från lokal till global nivå.

Särskilda kompetenser

Jag har två årtiondes erfarenhet av att samordna internationella tvärvetenskapliga forskningsprogram, särskilt inom marin- och atmosfärsvetenskap. Därför har jag en stor förståelse för hur det nationella och internationella vetenskapliga landskapet fungerar, och förståelse för klimatvetenskap med hög samhällelig och tillämpad relevans.