Dorothee Vallot

Fil. Dr.

Dorothee Vallot

E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Arbetsområden

Jag är en postdok-forskare finansierad av VR Internationell Postdok. Jag har SMHI som min heminstution men tillbringar delar av tiden på Université Grenoble Alpes i Frankrike och St Andrews University i Storbritannien. Målet med mitt forskningsprojekt är att förstå processerna vid hav/is-gränssnittet för Twaites glaciär i västra Antarktis. Jag är speciellt intresserad av interaktionerna mellan ytjämnhet nedanför shelfisen och smältnings/frysningsprocesserna som induceras av havet. Det slutliga målet är att minska osäkerheterna i shelfis modellering, speciellt relaterat till klimatförändringar.

Jag använder en serie av modeller med olika tids- och rumsupplösning: den kontinuerliga isflödesmodellen Elmer/Ice, den diskreta partikelmodellen HiDEM samt havsmodellerna NEMO (basin-scale) and Firedrake (crevasse-scale). Jag är en del av det internationella samarbetet för Twaites glaciär (ITGC) i gruppen DOMINOS (www.thwaitesglacier.org).
 

Forskningsintressen

Havs/is-interaktioner i närheten av glaciärer/”ice shelves”

Tidigare erfarenhet

Jag försvarade min doktorsavhandling vi Uppsala universitet 2018: Modelling calving and sliding of Svalbard outlet glaciers – Spatio-temporal changes and interactionsMellan 2018 och 2020 arbetade jag för SMHI med att leverera hydrologiska metoder och applikationer för olika användare.