DEFROST

Effekterna av en föränderlig kryosfär. Skildring av ekosystembaserade klimatåterkopplingar från permafrost, snö och is.

DEFROST är en del av Toppforskningsinitiativet (TFI) och ett av de tre nordiska kompetenscentrum som får finansiering inom ramen för delprogrammet ”Interactions between climate change and the cryosphere” (Interaktioner mellan klimatförändringarna och kryosfären). Målet för DEFROST är att förstå hur förändringar i kryosfären (platser där vattnet förekommer i fast form, fruset till snö eller is) orsakade av klimatförändringar påverkar de processer i ekosystem/geosfär som direkt påverkar klimatet. DEFROST syftar till att fylla befintliga luckor mellan klimatmodellering, vetenskapen om kryosfären och vetenskapen om Arktis ekosystem.

Isblock i Laptevhavet
Isblock i Laptevhavet Foto Iréne Wåhlström

Inom ramen för projektet kommer avdelningen för oceanografisk forskning att införa flödesparameterisering i en transient biogeokemisk budgetmodell utvecklad för en av huvudplatserna för DEFROST, Laptevhavet i Norra ishavet. Tonvikten ligger på att uppskatta utbytet av metan mellan luft och hav i det här området. Ett känslighetstest kommer att utföras för att undersöka om och hur utbytet av metan mellan luft och hav förändras vid olika drivningar.