BONUS BalticAPP: Välbefinnande från Östersjön – applikationer som förenar naturvetenskap och ekonomi

BONUS BalticAPP: Välbefinnande från Östersjön – applikationer som förenar naturvetenskap och ekonomi är ett projekt finansierat av Bonus-programmet som syftar till att beräkna den framtida utvecklingen för Östersjöns ekosystem med konsekventa scenarier som beskriver olika förändringar i klimat och näringsämnesbelastning.

De långsiktiga scenarierna (80–100 år) bygger på den senaste utvecklingen inom tillämpning av socioekonomiska scenarier på forskning kring klimatförändringar. Alternativa representativa koncentrationsvägar (Representative Concentration Pathways, t.ex. RCP 4.5 och RCP 8.5) och gemensamma socioekonomiska vägar (Shared Social Economic Pathways, t.ex. SSP2 och SSP5) för Östersjöregionen kommer att användas för att gå igenom mängden av möjliga framtider och förstå dessa möjliga framtiders effekter på det marina ekosystemet och möjligheten att bevara/förbättra tillhandahållandet av marina ekosystemstjänster.

Start: april 2015, 3 år.

SMHI-kontakt: Markus Meier och Sofia Saraiva