Bengt Karlson

Bengt Karlson

Bengt Karlson

Telefon: 031-751 89 58

  • Biologisk oceanografi
  • Växtplanktonforskning
  • Skadliga algblomningar
  • Havets försurning