BalticWay

Det går mycket fraktbåtar genom östersjön och tyvärr händer det ibland att miljöfarliga ämnen, exempelvis olja, kommer ut i vattnet. Når oljan land orsakar den stor förödelse och kostsamma sanneringar. Så länge den stannar till havs är den jämförelsevis enkel att ta reda på.

Projektet BalticWay handlar om att undersöka strömmarna i Östersjön
för att se om det finns platser och möjliga fartygsleder där ett eventuellt utsläpp kommer att stanna till havs längre och därigenom ge mer tid för upptäckt och sannering.

I projektet kommer speciellt Finska viken och västra Östersjön att
studeras.
Projektet genomförs i samarbete med:
IoC (Institute of Cybernetics), Tallinn University of Technology,
Tallinn, Estland

SYKE (Finlands miljöcentral), Helsingfors, Finland

MISU (Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet), Stockholm

DMI (Danmarks Meteorologiske Institut), Köpenhamn, Danmark

ICR (Institute for Coastal Research, GKSS), Geesthacht, Tyskland

IFM-GEOMAR (Leibniz Institute of Marine Sciences at the University of
Kiel), Kiel, Tyskland

LDI (Laser Diagnostics Instruments), Tallinn, Estland.