Klimatanpassa städer med grönska och grönstruktur

Vill du få en kort introduktion till urbant klimat och grön infrastruktur? Vill du veta mer om Stockholms stads arbete och erfarenheter med gröna lösningar och grönytefaktorn? Här kan du ta del av det webinar vi ordnade den 11 september 2018. 

Jorge Amorim (SMHI) och Christina Wikberger (Stockholms stad) ger korta presentationer om hur det går att klimatanpassa städer med grönska och grönstruktur.

Sändningen gjordes ursprungligen som ett webinar, där deltagarna under direktsändningen kunde svara på de mentimeterfrågor som ställdes. Detta för att identifiera praktiska behov och hinder, liksom kunskapsluckor, för en mer effektiv implementering av urban grön infrastruktur som ett redskap för klimatanpassning i utformning och planering av nordiska städer.

Webinar om att klimatanpassa städer med grönska och grönstruktur. Webinaret hölls den 11 september 2018.