VINDRAD+ Kompletteringsradar som metod för att minska konflikten mellan väderradar och vindkraftverk

VINDRAD+ skapar förutsättningar för en utökad byggnation av vindkraftverk nära en väderradar genom att upprätta en kompletteringsradar.

Vindkraftverk nära eller i siktlinjen av en väderradar kan störa radarns mätningar. Nära en väderradar är det därför få vindkraftverk som godkänns för byggnation idag. Ett sätt att möjliggöra utökad byggnation av vindkraftverk i närheten av en väderradar är genom att upprätta en kompletteringsradar.

VINDRAD+ kommer att ta fram metodik för hur kvaliteten på data från en kompletteringsradar ska bedömas samt implementera detta i ett beräkningsverktyg. Beräkningsverktyget kommer att kunna användas för vindkraftsansökningar från hela Sverige och även användas som underlag av Försvarsmakten i egenskap av remissinstans. Detta kommer att resultera i en snabb och objektiv handläggning av vindkraftsansökningar med hänsyn tagen till både huvud- och kompletteringsradar.

SMHIs roll

SMHI ansvarar för hela projektet.

Finansiering och projektperiod

Projektet är finansierat av Energimyndigheten och löper mellan 2013-2015. Kontaktperson: Anke Thoss.