Vindkraftsfilter för väderradar

Projektet kommer att undersöka möjligheterna att implementera vindkraftsfilter i moderniserade väderradaranläggningars signalbehandlare.

Vindkraftverk i närheten eller i siktlinjen av en väderradar kan störa radarns mätningar och godkänns därför normalt inte för byggnation. Syftet med det här projektet är undersöka möjligheterna att filtrera bort vindkraftverkens störningar.

Projektet kommer att undersöka de tekniska förutsättningarna för att implementera ett mjukvarubaserat vindkraftsfilter direkt i en moderniserad väderradars signalbehandlare. Projektet kommer att samla in och analysera vindkraftspåverkat rådata från någon av de moderniserade radaranläggningarna. När data är insamlat och analyserat ska ett enklare vindkraftsfilter tas fram och implementeras på prov i en moderniserad radaranläggning. Tekniska begränsningar hos såväl filter som signalbehandlare kommer att undersökas.

Om projektet visar att filter går att implementera kan ett framtida vindkraftsfilter, som håller tillräckligt hög kvalitet och dessutom inte påverkar övrig datainsamling, komma att installeras på alla Sveriges 12 väderradaranläggningar.

SMHIs roll

SMHI ansvarar för hela projektet.

Finansiering och projektperiod

Projektet är finansierat av Energimyndigheten och löper mellan 2016-2017. Kontaktperson: Anke Thoss.