UERRA – Uncertainties in Ensembles of Regional ReAnalyses – Osäkerheter i regionala omanalysensembler

UERRA är ett EU-projekt inom sjunde forskningsprogrammet som ska göra åter-/omanalyser av historiska data över Europa och angränsande områden.

För de regionala återanalyserna skall de senaste 30-50 åren meteorologiska observationer analyseras. I projektet så sker också digitalisering och kontroll av historiska observationer från journaler i olika arkiv. Osäkerheterna i omanalyserna skall uppskattas och en hel del användarprodukter (indikatorer och information) samt användarvänliga data tjänster skall skapas eller utvecklas i projektet. UERRA avser att förbereda och bidra till en framtida Copernicus climate change service. SMHI koordinerar projektet och arbetar tillsammans med elva andra  Europeiska institut och universitet för att återanalysera historiska (nära nutid) klimatet med en mångfald av modeller och metoder.

Det är inte bara prognoser som är osäkra utan även det analyserade tillståndet där observationer och numeriska väderprognosmodeller (NWP)  kombineras. I UERRA finns det också rena observations baserade metoder för analys (en del med hög upplösning över en del av Europa). De kompletterar de modellbaserade omanalyserna samt stödjer utvärderingen. 

Omanalysprocessen visas schematiskt nedan. NWP-modell och den numeriska analysen är fixa under hela perioden. Det gör att kvaliteten på omanalysen är praktiskt taget konstant under hela perioden.

(Minst 50 år för den omanalys som SMHI skall göra). Detta innebär att datasetet skall kunna användas för klimatologiska användningar.

Schematisk bild över omanalys
Schematisk bild av en omanalys. Observationer kommer från olika tidpunkter och platser medan modellen och analyssystemet är desamma under hela omanalysperioden. Det historiska klimatet kartläggs med dagens bästa tillgängliga system.

Observationerna har dock förbättras en del under perioden, både in-situ mark baserade och fria atmosfärs baserade instrument samt speciellt när de omfattande satellit systemen etablerades. Det återstår att se vilken effekt dessa förbättringar har för återanalyser över Europa.

En omfattande utvärdering av kvaliteten av omanalyserna och användarprodukter kommer att ske. Omanalyserna har, som nämnts osäkerheter, och dessa skall också uppskattas med olika metoder, både med oberoende data och med hjälp av spridning mellan analyser och ensemble medlemmar.  Se http://www.uerra.eu/ för mera information.

Uerra, omanalys och ensembler
Det kommer att finnas flera omanalyser och ensembler av omanalyser som har en spridning relaterad till osäkerheter i analysen. Förhoppningsvis kan felgränser uppskattas för varje omanalys.