SCARP - Frisk luft i Sverige

Kunskap om aerosoler är av stor betydelse då de har negativ inverkan på människors hälsa och dessutom spelar en viktig roll i jordens klimat. Vår forskning inom forskningsprogrammet SCARP ökade kunskaperna om hur partikulära luftföroreningar sprids. SCARP pågick år 2006-2013. 

Inom SCARP utvecklade vi aerosolbeskrivningen i SMHIs regionala lufttransportmodell MATCH. Aerosoldynamik för en partikelfördelning representerad av 10 storleksklasser och flera olika ämnen skall förbättra vår förståelse av hur partikulära luftföroreningar sprids.

SCARP (Clean Air Research Project, Frisk luft i Sverige) är ett forsknings-program finansierat av Naturvårdsverket med målsättning att stärka det vetenskapliga underlaget rörande luftföroreningar och luftföroreningars effekter och att ge ett stöd till politiska beslut i Sverige och Europa.