Modellering av nedisning och produktionsförluster för vindkraft

Projektet ska optimera väderprognosmodellernas förmåga att beräkna nedisning och produktionsförlust hos vindkraftverk vid nedisningsförhållanden.

Vädermodeller som används av SMHI, WeatherTech och Uppsala Universitet kommer att förfinas med inriktning mot parameterisering av molnfysik och turbulens. Syftet är optimering av modellernas förmåga att beräkna nedisning och produktionsförlust hos vindkraftverk som arbetar under nedisningsförhållanden.

Metoder att bedöma osäkerheter i isberäkningarna kommer att tas fram. Doktoranden Jennie Persson Söderman (Uppsala Universitet) kommer att speciellt arbeta med osäkerheterna i de ingående processerna, för kvantifiering av dem och för koppling till sannolikhetsprognoser av vindkraftproduktion.

Projektet ”Modellering av nedisning och produktionsförluster” får stöd från Energimyndigheten inom programmet ”Vindkraft i kallt klimat” (projektnr 37279-1).

Bild på vindkraftverk i vintermiljö