Waheed Iqbal

PhD, forskare 

waheed iqbal

Telefon 011 495 8487
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se
Research ID: Waheed-Iqbal-4
ORCID: 0000-0002-3541-5594

Verksamhetsområden

  • Storskalig atmosfärisk variabilitet
  • Regional och global klimatmodellering

Forskningsintressen

  • Analys av atmosfärisk lågfrekvensvariabilitet i globala klimatmodeller.
  • Jämförelse av regionala och globala modeller med reanalyser och observationer för olika meteorologiska fenomen.