SMHI Rossby Centre 20 år: Klimatmodellering sedan 1997 – grunden till kunskap om ett förändrat klimat

Rossby Centre, SMHIs klimatmodelleringsenhet, firade 20 år 2017. Under åren har Rossby Centre vuxit från att vara ett nystartat center till att vara en väletablerad och erkänd internationell aktör. Jubileet firades med en konferens för forskare och användare av klimatforskning och klimattjänster.

När Rossby Centre startade 1997 hade FN:s klimatpanel ett par år tidigare gjort försiktiga formuleringar som antydde att det skulle finnas en märkbar mänsklig påverkan på det globala klimatet. För Sverige saknades till stor del kunskap om hur ett förändrat klimat skulle kunna påverka landet.

Sedan dess har kunskapen vuxit fram. FN:s klimatpanel uttryckte i det som var sin senaste utvärderingsrapport om klimatförändringen inför firandet 2017, att människans påverkan på klimatsystemet är tydlig, den globala uppvärmningen fortsätter och den kan till största delen knytas till människans aktiviteter.

Bjöd in till konferens

Rossby Centre firade 20-årsjubileet med en konferens i två dagar, 13-14 september 2017. Den första dagen låg fokus på forskning och modeller, den andra dagen var inriktad mot klimattjänster och klimatanpassning. Konferensen hölls på Arbetets museum i Norrköping och  konferenspresentationerna gavs på både svenska och engelska.

Rossby Centre idag

Idag är Rossby Centre Sveriges största grupp för klimatmodellering och forskning om klimatsystemet, med utveckling av både regionala och globala klimatmodeller.

Rossby Centre har byggt upp ett internationellt välanvänt underlag om förändrat klimat, och levererar nu detaljerade klimatsimuleringar inte bara för Sverige, utan för stora områden i världen. Informationen presenteras allt mer i användarvänliga klimattjänster, som ska underlätta arbete med klimatanpassning och vid olika effektstudier.

Forskarna på Rossby Centre är aktiva i en rad internationella projekt och bygger också upp kunskap i exempelvis Afrika, för att fler forskargrupper ska kunna stå på egna ben och ta fram klimatinformation för sina länder.