René Gabriel Navarro Labastida

Fil. dr, Forskare

Epost: förnamn.efternamn@smhi.se.

René

Arbetsområden

Mitt arbete kommer att utföras som en del av det FORMAS-finansierade projektet "FutureGS - Golfströmmens öde i ett föränderligt klimat". Min uppgift är att analysera förändringarna i Nordatlantens cirkulation under värmande klimatförhållanden. Vi är särskilt intresserade av att analysera förändringar i golfströmmen och Meridional vältande cirkulation, och den potentiella inverkan av dessa förändringar på det arktiska och europeiska klimatet.

Forskningsintressen 

Jag har en kandidatexamen i oceanografi och en mastersexamen i fysisk oceanografi. Jag tog nyligen en doktorsexamen från University of Trieste (Italien) i geovetenskaper med fokus på oceanografi och atmosfärsfysik.

Min expertis är havsdynamik, havsmodellering, programmering och numerisk analys.