Pasha Karami

Phd, forskare

Pasha photo

Telefon +46 764957711
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

Global klimatmodellering, regional och global havsmodellering, arktiska oceanen och klimatdynamik, decadala klimatprognoser, årliga och dekadala klimatvariabiliteter samt fysisk oceanografi.

Forskningsintressen

 • Arktiska ishavets roll som is- och färksvattenexportör till norra Atlantens cirkulation och klimat
 • Undersökning av årliga och dekadala klimatvariabiliteters processer för att de bättre ska kunna representeras i framtida klimat
 • Förstå havets och klimatets dynamik genom att använda globala och regionala klimatmodeller med hög upplösning.

Specialkompetenser

Utföra och analysera klimat- och havsmodellsimulationer; jämförelser mellan modeller och observationer. Nuvarande projekt: PRIMAVERA, ARCPATH, InterDec. Tidigare projekt: ArcTrain, paleoklimatmodellering inom ERC-finansierade projekt. 

Publikationer

Publikationer av Pasha Karami på SMHI

 1. Docquier,David
  Impact of ocean heat transport on the Arctic sea-ice decline
  2021
  In: Climate Dynamics
  DOI: 10.1007/s00382-020-05540-8
 2. Boucher,Etienne
  Decadal Variations in Eastern Canada's Taiga Wood Biomass Production Forced by Ocean-Atmosphere Interactions
  2017
  In: Scientific Reports, Vol. 7
  DOI: 10.1038/s41598-017-02580-9