Pasha Karami

Phd, forskare

Pasha photo

Telefon +46 764957711
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

Global klimatmodellering, regional och global havsmodellering, arktiska oceanen och klimatdynamik, decadala klimatprognoser, årliga och dekadala klimatvariabiliteter samt fysisk oceanografi.

Forskningsintressen

 • Arktiska ishavets roll som is- och färksvattenexportör till norra Atlantens cirkulation och klimat
 • Undersökning av årliga och dekadala klimatvariabiliteters processer för att de bättre ska kunna representeras i framtida klimat
 • Förstå havets och klimatets dynamik genom att använda globala och regionala klimatmodeller med hög upplösning.

Specialkompetenser

Utföra och analysera klimat- och havsmodellsimulationer; jämförelser mellan modeller och observationer. Nuvarande projekt: PRIMAVERA, ARCPATH, InterDec. Tidigare projekt: ArcTrain, paleoklimatmodellering inom ERC-finansierade projekt. 

Publikationer

Publikationer av Pasha Karami på SMHI

 1. Wyser,Klaus
  The SMHI Large Ensemble (SMHI-LENS) with EC-Earth3.3.1
  2021
  In: Geoscientific Model Development, Vol. 14, no 7, 5781-5796 p.
  DOI: 10.5194/gmd-14-4781-2021
 2. Tian,Tian
  Benefits of sea ice initialization for the interannual-to-decadal climate prediction skill in the Arctic in EC-Earth3
  2021
  In: Geoscientific Model Development, Vol. 14, no 7, 4283-4305 p.
  DOI: 10.5194/gmd-14-4283-2021
 3. Karami,Pasha
  The role of Arctic gateways on sea ice and circulation in the Arctic and North Atlantic Oceans
  2021
  In: Climate Dynamics
  DOI: 10.1007/s00382-021-05798-6