Pasha Karami

Phd, forskare

Pasha photo

Telefon +46 764957711
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

Global klimatmodellering, regional och global havsmodellering, arktiska oceanen och klimatdynamik, decadala klimatprognoser, årliga och dekadala klimatvariabiliteter samt fysisk oceanografi.

Forskningsintressen

 • Arktiska ishavets roll som is- och färksvattenexportör till norra Atlantens cirkulation och klimat
 • Undersökning av årliga och dekadala klimatvariabiliteters processer för att de bättre ska kunna representeras i framtida klimat
 • Förstå havets och klimatets dynamik genom att använda globala och regionala klimatmodeller med hög upplösning.

Specialkompetenser

Utföra och analysera klimat- och havsmodellsimulationer; jämförelser mellan modeller och observationer. Nuvarande projekt: PRIMAVERA, ARCPATH, InterDec. Tidigare projekt: ArcTrain, paleoklimatmodellering inom ERC-finansierade projekt. 

Publikationer

Publikationer av Pasha Karami på SMHI

 1. Sicard,Marie
  Similarities and Differences in Arctic Sea-Ice Loss During the Solar-Forced Last Interglacial Warming (127 Kyr BP) and CO2-Forced Future Warming
  2023
  In: Geophysical Research Letters, Vol. 50, no 24
  DOI: 10.1029/2023GL104782
 2. Polkova,Iuliia
  Initialization shock in the ocean circulation reduces skill in decadal predictions of the North Atlantic subpolar gyre
  2023
  In: FRONTIERS IN CLIMATE, Vol. 5
  DOI: 10.3389/fclim.2023.1273770
 3. Malinauskaite,Laura
  Connecting the dots
  2022
  In: Ocean and Coastal Management, Vol. 226
  DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2022.106274