Pasha Karami

Phd, forskare

Pasha photo

Telefon +46 764957711
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

Global klimatmodellering, regional och global havsmodellering, arktiska oceanen och klimatdynamik, decadala klimatprognoser, årliga och dekadala klimatvariabiliteter samt fysisk oceanografi.

Forskningsintressen

 • Arktiska ishavets roll som is- och färksvattenexportör till norra Atlantens cirkulation och klimat
 • Undersökning av årliga och dekadala klimatvariabiliteters processer för att de bättre ska kunna representeras i framtida klimat
 • Förstå havets och klimatets dynamik genom att använda globala och regionala klimatmodeller med hög upplösning.

Specialkompetenser

Utföra och analysera klimat- och havsmodellsimulationer; jämförelser mellan modeller och observationer. Nuvarande projekt: PRIMAVERA, ARCPATH, InterDec. Tidigare projekt: ArcTrain, paleoklimatmodellering inom ERC-finansierade projekt. 

Publikationer

Publikationer av Pasha Karami på SMHI

 1. Karami,Pasha
  The role of Arctic gateways on sea ice and circulation in the Arctic and North Atlantic Oceans
  2021
  In: Climate Dynamics
  DOI: 10.1007/s00382-021-05798-6
 2. Docquier,David
  Impact of ocean heat transport on the Arctic sea-ice decline
  2021
  In: Climate Dynamics
  DOI: 10.1007/s00382-020-05540-8
 3. Karami,Pasha
  West Asian climate during the last millennium according to the EC-Earth model
  2020
  In: Canadian journal of earth sciences (Print), Vol. 57, no 1, 102-113 p.
  DOI: 10.1139/cjes-2018-0216