Nikki Brown

Fil.dr, Forskare/kommunikatör

En porträttbild av Nikki Brown.

Telefon: +46 11 495 8545
ORCID:  0000-0001-6222-8850
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Arbetsområden

Kommunikation och spridning av resultaten från Rossby Centres forsknings- och modelleringsprojekt. Säkerställa maximal effekt av SMHI och Rossby Centres forskning och nytta för samhället i stort. Främja utbyte av expertis mellan forskare som arbetar med olika aspekter av klimatvetenskap och samhälleliga effekter.

Forskningsintressen

Hur man bäst gör klimatinformation tillgänglig och relevant för olika användargrupper. Effektiva metoder för att kommunicera budskap om klimatrisker och tipspunkter till olika målgrupper.

Specialkompetenser

Kommunikation med olika målgrupper. Projektledning.