Kristofer Krus

Kristofer Krus.

PhD, Forskare

Telefon 011 495 8528   
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se
ORCID: 0000-0002-2000-0396

 

Verksamhetsområden

Jag tar fram nya metoder för att använda maskininlärning för statistisk regionalisering (nedskalning) av klimatdata från globala klimatmodeller.

Forskningsintressen

  • Maskininlärning (ML) tillämpad på klimatforskning
  • Numeriska metoder.

Specialkompetenser

  • artificiell intelligens och deep learning
  • numeriska metoder
  • algoritmer
  • teoretisk fysik