Gustav Strandberg

Forskningsledare, Att främja klimatanalys för klimattjänster  

Gustav Strandberg

Fil. Dr.

Telefon 011-495 82 68
Email: förnamn.efternamn@smhi.se
Skype: gstrandb
Research Gate ID: Gustav Strandberg

Verksamhetsområden

Utvärdering av regionala och globala klimatmodellsimuleringar, samt osäkerheter i klimatscenarierna. Paleoklimatstudier och betydelsen av annan drivning än växthusgaser. Information till allmänheten och användare av klimatscenariodata.

Forskningsintressen

 • Interaktion mellan vegetation och klimat
 • Modellsimuleringar av paleoklimat
 • Effekter av ett förändrat klimat

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata; mediakontakter.

 
Gustav Strandberg, klimatforskare på Rossby Centre, SMHI, berättar om hur beräkningarna av det framtida klimatet utförs.
Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige? Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI, berättar.

Publikationer

Publikationer av Gustav Strandberg på SMHI

 1. Daloz,Anne Sophie
  Land-atmosphere interactions in sub-polar and alpine climates in the CORDEX flagship pilot study Land Use and Climate Across Scales (LUCAS) models - Part 1
  2022
  In: The Cryosphere, Vol. 16, no 6, 2403-2419 p.
  DOI: 10.5194/tc-16-2403-2022
 2. Mooney,Priscilla A.
  Land-atmosphere interactions in sub-polar and alpine climates in the CORDEX Flagship Pilot Study Land Use and Climate Across Scales (LUCAS) models - Part 2
  2022
  In: The Cryosphere, Vol. 16, no 4, 1383-1397 p.
  DOI: 10.5194/tc-16-1383-2022
 3. Strandberg,Gustav
  Mid-Holocene European climate revisited
  2022
  In: Quaternary Science Reviews, Vol. 281
  DOI: 10.1016/j.quascirev.2022.107431

Mer publikationer av Gustav Strandberg