Grigory Nikulin

Forskningsledare, Nedskalning av klimatscenarier till regional/lokal nivå och stöd för arbete med klimateffekter och klimatanpassning

Grigory Nikulin, Rossby Centre

Fil.dr

Telefon 011-495 86 52

 • Regionala och globala klimatförändringar
 • Extremvärden
 • Stratosfärisk-troposfärisk växelverkan
 • Vågor i atmosfären
 • Dataanalys och statistik

Publikationer

Publikationer av Grigory Nikulin på SMHI

 1. Dosio,Alessandro
  What Can We Know About Recent Past Precipitation Over Africa?
  2021
  In: Earth and Space Science, Vol. 8, no 10
  DOI: 10.1029/2020EA001466
 2. Vautard,Robert
  Evaluation of the Large EURO-CORDEX Regional Climate Model Ensemble
  2021
  In: Journal of Geophysical Research - Atmospheres, Vol. 126, no 17
  DOI: 10.1029/2019JD032344
 3. Spinoni,Jonathan
  Global exposure of population and land-use to meteorological droughts under different Warming Levels and Shared Socioeconomic Pathways
  2021
  In: International Journal of Climatology
  DOI: 10.1002/joc.7302

Mer publikationer av Grigory Nikulin