Grigory Nikulin

Forskningsledare, Nedskalning av klimatscenarier till regional/lokal nivå och stöd för arbete med klimateffekter och klimatanpassning

Grigory Nikulin, Rossby Centre

Fil.dr

Telefon 011-495 86 52

 • Regionala och globala klimatförändringar
 • Extremvärden
 • Stratosfärisk-troposfärisk växelverkan
 • Vågor i atmosfären
 • Dataanalys och statistik

Publikationer

Publikationer av Grigory Nikulin på SMHI

 1. van Lipzig,Nicole P. M.
  Representation of precipitation and top-of-atmosphere radiation in a multi-model convection-permitting ensemble for the Lake Victoria Basin (East-Africa)
  2022
  In: Climate Dynamics
  DOI: 10.1007/s00382-022-06541-5
 2. Dosio,Alessandro
  What Can We Know About Recent Past Precipitation Over Africa?
  2021
  In: Earth and Space Science, Vol. 8, no 10
  DOI: 10.1029/2020EA001466
 3. Vautard,Robert
  Evaluation of the Large EURO-CORDEX Regional Climate Model Ensemble
  2021
  In: Journal of Geophysical Research - Atmospheres, Vol. 126, no 17
  DOI: 10.1029/2019JD032344

Mer publikationer av Grigory Nikulin