Grigory Nikulin

Forskningsledare, Nedskalning av klimatscenarier till regional/lokal nivå och stöd för arbete med klimateffekter och klimatanpassning

Grigory Nikulin, Rossby Centre

Fil.dr

Telefon 011-495 86 52

 • Regionala och globala klimatförändringar
 • Extremvärden
 • Stratosfärisk-troposfärisk växelverkan
 • Vågor i atmosfären
 • Dataanalys och statistik

Publikationer

Publikationer av Grigory Nikulin på SMHI

 1. Vautard,Robert
  Evaluation of the Large EURO-CORDEX Regional Climate Model Ensemble
  2021
  In: Journal of Geophysical Research - Atmospheres, Vol. 126, no 17
  DOI: 10.1029/2019JD032344
 2. Spinoni,Jonathan
  Global exposure of population and land-use to meteorological droughts under different Warming Levels and Shared Socioeconomic Pathways
  2021
  In: International Journal of Climatology
  DOI: 10.1002/joc.7302
 3. Coppola,Erika
  Assessment of the European Climate Projections as Simulated by the Large EURO-CORDEX Regional and Global Climate Model Ensemble
  2021
  In: Journal of Geophysical Research - Atmospheres, Vol. 126, no 4
  DOI: 10.1029/2019JD032356

Mer publikationer av Grigory Nikulin