Fuxing Wang

PhD, klimatforskare och modellutvecklare 

Fuxing Wang

Phone +46 11-495 8405
Email: firstname.lastname@smhi.se
Research Gate ID: Fuxing_Wang

Verksamhetsområden

Förbättring av högupplösta klimatmodellers fysikaliska parameterisation av atmosfärsfysik och dess samverkan med land, vegetation och hav. Utveckling av modellers numeriska algoritmer/kodning och införande av nya parameteriseringar. Modellapplikation av olika geografiska områden för klimatologiska studier av nuvarande och framtida klimat. Beräkning och analys av modellsimulationer.

Forskningsintressen

  • Utveckling av regional klimatmodeller; land-atmosfärs utbyte; markytans modell.

Specialkompetenser

Modellutveckling och dataanalys.