Erik Kjellström

Professor i klimatologi

Erik Kjellström, Rossby Centre

Telefon 011-495 85 01
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se
Skype: erik_kjellstrom_smhi
Research Gate ID: Erik_Kjellstroem

Verksamhetsområden

Forskning kring klimat, klimatets variabilitet och klimatförändringar. Fokus på regional klimatmodellering och stöd till användare av klimatinformation. Internationellt samarbete bl a inom CORDEX-projektet.

Forskningsintressen

 • Till vilken grad kan klimatmodeller reproducera det observerade klimatet?
 • Hur kan klimatprojektioner användas för att visa på osäkerheter och robusta signaler i framtida klimat?
 • Hur kan klimatscenarier användas för att leverera användbara klimattjänster?

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata, jämförelse mellan modeller och observationer.

Publikationer

Publikationer av Erik Kjellström på SMHI

 1. Meier,Markus
  Climate change in the Baltic Sea region
  2022
  In: Earth System Dynamics, Vol. 13, no 1, 457-593 p.
  DOI: 10.5194/esd-13-457-2022
 2. Strandberg,Gustav
  Mid-Holocene European climate revisited
  2022
  In: Quaternary Science Reviews, Vol. 281
  DOI: 10.1016/j.quascirev.2022.107431
 3. Medus,Erika
  Characteristics of precipitation extremes over the Nordic region
  2022
  In: Natural hazards and earth system sciences, Vol. 22, no 3, 693-711 p.
  DOI: 10.5194/nhess-22-693-2022

Se fler publikationer av Erik Kjellström