Erik Kjellström

Professor i klimatologi

Erik Kjellström, Rossby Centre

Telefon 011-495 85 01
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se
Skype: erik_kjellstrom_smhi
Research Gate ID: Erik_Kjellstroem

Verksamhetsområden

Forskning kring klimat, klimatets variabilitet och klimatförändringar. Fokus på regional klimatmodellering och stöd till användare av klimatinformation. Internationellt samarbete bl a inom CORDEX-projektet.

Forskningsintressen

 • Till vilken grad kan klimatmodeller reproducera det observerade klimatet?
 • Hur kan klimatprojektioner användas för att visa på osäkerheter och robusta signaler i framtida klimat?
 • Hur kan klimatscenarier användas för att leverera användbara klimattjänster?

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata, jämförelse mellan modeller och observationer.

Publikationer

Publikationer av Erik Kjellström på SMHI

 1. Nasr,Amro
  A review of the potential impacts of climate change on the safety and performance of bridges
  2021
  In: SUSTAINABLE AND RESILIENT INFRASTRUCTURE, Vol. 6, no 3-4, 192-212 p.
  DOI: 10.1080/23789689.2019.1593003
 2. Hewitt,C. D.
  Recommendations for Future Research Priorities for Climate Modeling and Climate Services
  2021
  In: Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS), Vol. 102, no 3, E578-E588 p.
  DOI: 10.1175/BAMS-D-20-0103.1
 3. Kjellström,Erik
  Betydelsen av storskalig atmosfärisk cirkulation för Sveriges temperatur- och nederbördsklimat
  2021

Se fler publikationer av Erik Kjellström