Erik Kjellström

Professor i klimatologi

Erik Kjellström, Rossby Centre

Telefon 011-495 85 01
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se
Skype: erik_kjellstrom_smhi
Research Gate ID: Erik_Kjellstroem

Verksamhetsområden

Forskning kring klimat, klimatets variabilitet och klimatförändringar. Fokus på regional klimatmodellering och stöd till användare av klimatinformation. Internationellt samarbete bl a inom CORDEX-projektet.

Forskningsintressen

 • Till vilken grad kan klimatmodeller reproducera det observerade klimatet?
 • Hur kan klimatprojektioner användas för att visa på osäkerheter och robusta signaler i framtida klimat?
 • Hur kan klimatscenarier användas för att leverera användbara klimattjänster?

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata, jämförelse mellan modeller och observationer.

Publikationer

Publikationer av Erik Kjellström på SMHI

 1. Reckermann,Marcus
  Human impacts and their interactions in the Baltic Sea region
  2022
  In: Earth System Dynamics, Vol. 13, no 1, 1-80 p.
  DOI: 10.5194/esd-13-1-2022
 2. Hewitt,Chris
  Coordination of Europe's climate-related knowledge base
  2021
  In: Climate Services, Vol. 24
  DOI: 10.1016/j.cliser.2021.100264
 3. Christensen,Ole B.
  Filling the matrix
  2021
  In: Climate Dynamics
  DOI: 10.1007/s00382-021-06010-5

Se fler publikationer av Erik Kjellström