Erik Kjellström

Professor i klimatologi

Erik Kjellström, Rossby Centre

Telefon 011-495 85 01
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se
Skype: erik_kjellstrom_smhi
Research Gate ID: Erik_Kjellstroem

Verksamhetsområden

Forskning kring klimat, klimatets variabilitet och klimatförändringar. Fokus på regional klimatmodellering och stöd till användare av klimatinformation. Internationellt samarbete bl a inom CORDEX-projektet.

Forskningsintressen

 • Till vilken grad kan klimatmodeller reproducera det observerade klimatet?
 • Hur kan klimatprojektioner användas för att visa på osäkerheter och robusta signaler i framtida klimat?
 • Hur kan klimatscenarier användas för att leverera användbara klimattjänster?

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata, jämförelse mellan modeller och observationer.

Publikationer

Publikationer av Erik Kjellström på SMHI

 1. Lin,Changgui
  Present and future European heat wave magnitudes
  2022
  In: Earth System Dynamics, Vol. 13, no 3, 1197-1214 p.
  DOI: 10.5194/esd-13-1197-2022
 2. Kjellström,Erik
  Contributions from Changing Large-Scale Atmospheric Conditions to Changes in Scandinavian Temperature and Precipitation Between Two Climate Normals
  2022
  In: Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography, Vol. 74, 204-221 p.
  DOI: 10.16993/tellusa.49
 3. Meier,Markus
  Climate change in the Baltic Sea region
  2022
  In: Earth System Dynamics, Vol. 13, no 1, 457-593 p.
  DOI: 10.5194/esd-13-457-2022

Se fler publikationer av Erik Kjellström