Erik Kjellström

Professor i klimatologi

Erik Kjellström, Rossby Centre

Telefon 011-495 85 01
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se
Skype: erik_kjellstrom_smhi
Research Gate ID: Erik_Kjellstroem

Verksamhetsområden

Forskning kring klimat, klimatets variabilitet och klimatförändringar. Fokus på regional klimatmodellering och stöd till användare av klimatinformation. Internationellt samarbete bl a inom CORDEX-projektet.

Forskningsintressen

 • Till vilken grad kan klimatmodeller reproducera det observerade klimatet?
 • Hur kan klimatprojektioner användas för att visa på osäkerheter och robusta signaler i framtida klimat?
 • Hur kan klimatscenarier användas för att leverera användbara klimattjänster?

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata, jämförelse mellan modeller och observationer.

Publikationer

Publikationer av Erik Kjellström på SMHI

 1. Zignol,Francesco
  The understory microclimate in agroforestry now and in the future-a case study of Arabica coffee in its native range
  2023
  In: Agricultural and Forest Meteorology, Vol. 340
  DOI: 10.1016/j.agrformet.2023.109586
 2. Strandberg,Gustav
  Did the Bronze Age deforestation of Europe affect its climate?
  2023
  In: Climate of the Past, Vol. 19, no 7, 1507-1530 p.
  DOI: 10.5194/cp-19-1507-2023
 3. Engström,Erik
  Data rescue of historical wind observations in Sweden since the 1920s
  2023
  In: Earth System Science Data, Vol. 15, no 6, 2259-2277 p.
  DOI: 10.5194/essd-15-2259-2023

Se fler publikationer av Erik Kjellström