Bolincentret för klimatforskning

Bolincentret för klimatforskning är ett tvärvetenskapligt konsortium med 350 forskare i Sverige som bedriver forskning och forskarutbildning relaterad till jordens klimat.

Bolincentret fokuserar på att utöka och sprida kunskap om jordens naturliga klimatsystem, klimatvariationer, klimatpåverkande processer, klimatmodellering, mänsklig påverkan på klimatet och klimatpåverkan på ekosystem, biologisk mångfald och mänskliga förhållanden samt hur samhället kan minimera negativa effekter.

Den forskningsmiljö som idag utgör Bolincentret etablerades år 2006 vid Stockholms universitet och verksamheten bedrivs sedan 2010 i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

SMHI har en representant i Bolincentrets styrelse, det organ som ansvarar för centrets styrning samt för frågor/rekommendationer från Direktoratet, den vetenskapligt rådgivande kommittén och andra.

Forskningen vid Bolincentret är organiserad kring åtta multidisciplinära forskningsområden.

bc_ra1
bc_ra2