Yiheng Du

Fil Dr

Yiheng Du 2021

Roll i gruppen

  • Post-doc inom Hydrologisk forskning

Expertis

  • Nuvarande och framtida nederbördsvariationer
  • Analys av kortvariga regn, skyfall
  • Hydrologisk modellering