WHIST - World Hydrological Input Set-up Tool

WHIST är vårt verktyg för att ta fram information till hydrologiska modeller, bland annat HYPE-modellen, från olika typer av databaser. WHIST är kärnan i arbetet med varje ny modelluppsättning.

WHIST_verktyg
Figur 1. Användargränssnitt för WHIST

WHIST kan tillämpas på flera olika sätt för att ta fram information till hydrologiska modeller från olika typer av databaser.

Genom höjddatabaser kan vi t ex ta fram delavrinningsområden och länkningen dem emellan, se figur 2.

WHIST_bild_Rhone
Figur 2. Utformning och länkning mellan delområden i Rhones avrinningsområde. Orange område är valt delområde. Blått visar uppströms delområden, grönt, nedströms och de som leder till de nedströms områdena är gulmarkerade. I bilden till höger kan man se höjddatabasen i bakgrunden.

Genom att tillföra information från andra typer av databaser kan vi sedan bestämma egenskaper för varje delavrinningsområde med avseende på t ex markegenskaper och jordtyper.

WHIST är framtaget vid SMHI och ett flexibelt verktyg som kan anpassas efter behov med avseende på upplösning etc.