Ursula McKnight

Fil. Dr.

Ursula McKnight

Roll i gruppen

 • Projektledare
 • Senior forskare
 • Tekniskt projektarbete

Expertis

 • Akvatisk ekohydrologi
 • Föroreningar och hydrogeologi
 • Vattenkvalitet
 • Naturbaserade lösningar
 • DSS utveckling

Särskilda meriter

 • H-index 12
 • i10-index 14
 • 27 vetenskapligt granskade publikationer