Ursula McKnight

Fil. Dr.

Ursula McKnight

Roll i gruppen

 • Seniorforskare
 • Forskningsledare inom området naturbaserade lösningar (NBS)

Expertis

 • Systemtänkande för förvaltning av vattenresurser
 • Akvatisk ekohydrologi, med fokus på vilka stressorer som påverkar sötvattens ekosystem
 • Föroreningar och hydrogeologi, mikroföroreningars livscykel och transportvägar mellan ytvatten och grundvatten
 • Naturbaserade lösningar (NBS), med fokus på holistiska strategier för riskhantering.
 • Utveckling av beslutsstödssystem (DSS), att förbättra kopplingen mellan vetenskap och politik för frågor gällande klimat och hydrologi

Särskilda meriter

 • Aktuella projekt: Copernicus Climate Change Service; Destination Earth On-demand Extremes Digital Twin
 • H-index 15 (WoS); 17 (GS)
 • i10-index 22
 • 35 vetenskapligt granskade publikationer