Sara-Sofia Asp

M. Sc. Hydrologi

Sara-Sofia Asp 2023

Roll i gruppen

  • Senior hydrolog
  • Kvalitets- och datasamordnare
  • Projektledare

Expertis

  • Process-, kvalitet- och datahanteringsfrågor
  • Ledarskap- och verksamhetsfrågor
  • Operationell hydrologi

Särskilda meriter

  • 2015-2022: Gruppchef för den hydrologisk prognos- och varningsverksamheten
  • Tidigare vakthavande hydrolog