Sara Schützer

MSc

Sara Schützer 2023

Roll i gruppen

  • Projektledning
  • GIS
  • Hydrologisk modellering

Expertis

  • Hydrologi
  • Ledarskap
  • Internationellt samarbete