Water talks – forskning på fem minuter

Vad handlar egentligen SMHIs hydrologiska forskning om? Här presenteras olika forskningsområden av fem av våra forskare. Som bonus får du också ett föredrag av Berit Arheimer, professor i hydrologi – samt några ord från SMHIs generaldirektör Håkan Wirtén och forskningschef Helén Andersson, som berättar mer om forskningen på SMHI.

Hållbar vattentillgång - planering för vattenbrist och torka

Talare: Dr Jafet Andersson 

– Vatten är fantastiskt viktigt för hela samhället. Vi får lätt problem om vi får för mycket eller för lite vatten. Nu ska vi fokusera på för lite vatten, på torkan, inleder Jafet Andersson.

Visste du att det finns olika slags torka? Till exempel meteorologisk torka som fokuserar på regn, jordbrukstorka som handlar om markfuktighet och socioekonomisk torka som har fokus på hela samhället. 

– För att hantera torkan behöver vi ta hand om resurserna på ett hållbart och rättvist sätt. En viktig pusselbit är att förstå och beskriva vattnets dynamik, fortsätter Jafet. Häng med i Jafets presentation och lär dig mer!

I filmen syns även tre inbjudna experter: Johan Andreasson (Nodra), Therese Rudebeck (WaterAid) och Eva Johansson (Jordbruksverket).

Läs mer om storskalig hydrologisk modellering

Minskad förstörelse vid skyfall - bättre prognoser och kartering

Talare: Dr Jonas Olsson

Skyfall, det vill säga kortvarigt och högintensivt regn, är en fara i samhället. Följderna av ett skyfall kan till exempel bli översvämmade källare och ofarbara vägar som ofta innebär kostsamma skador.

– Vi jobbar med skyfallsfrågor och stöttar samhället på olika sätt, säger Jonas Olsson, som i presentationen bjuder på nedslag i några av SMHIs forskningsprojekt som syftar till att minska skadorna vid skyfall.

– En utmaning med skyfall är att de är väldigt småskaliga i ett väderperspektiv och lokala och därmed svåra att mäta. 

Hör Jonas berätta bland annat om hur SMHIs forskare använder nya datakällor som privata väderstationer och signaler mellan mobilmaster för att  förbättra observationerna. 

I filmen syns även tre inbjudna experter: Ulrika Postgård (MSB), Pär Dalhielm (Svenskt Vatten) och Staffan Moberg (Svensk Försäkring).

Läs mer om småskalig hydrologisk modellering.

Biodiversitet och dricksvattenförsörjning - åtgärdsplanering

Talare: Dr Alena Bartosova

Hur bidrar forskare inom vattenkvalitet till ett bättre samhälle och en bättre miljö? Det berättar Dr Alena Bartosova.

Ofta handlar det om rent detektivarbete! Med hjälp av dataanalyser kan forskarna lista ut varifrån föroreningarna kommer och på så sätt får de ansvariga möjlighet att åtgärda problemet. 

I filmen syns även tre inbjudna experter: Signild Nerheim (Havs- och vattenmyndigheten), Sofia Bastviken (Länsstyrelsen Östergötland) och Måns Lindell (Länsstyrelsen i Jönköpings län).

Läs mer om modellering av vattenkvalitet.

Framtidens extremer - robusta beslutsunderlag

Talare: Dr Peter Berg

Vad har svarta svanar med extrema väderhändelser att göra? Ja, den liknelsen förklarar Peter Berg i denna film där han även berättar om några av de utmaningar han möter som klimatforskare.

I filmen syns även tre inbjudna experter: Maria Bartsch (Svenska Kraftnät), Anna Rutgersson (Uppsala Universitet) och Anders Rimne (Boverket).

Läs mer om hydroklimatologi.

Att förstå och använda data - vetenskapskommunikation

Talare: Dr René Capell

Hur får vi ut SMHIs nya forskningsresultat så de gör nytta i samhället och kan fungera som beslutsunderlag? Det berättar René Capell om i denna film.

Bland annat handlar det om hur vi använder dataunderlag för att göra användarvänliga och användbara tjänster på webben – som ofta är öppna och gratis för alla. 

I filmen syns även tre inbjudna experter: Karin Lexén (Naturskyddsföreningen), Konstantin Economou (Linköpings universitet) och Irene Bohman (vattenvårdsdirektör Länsstyrelsen i Kalmar län).

Läs mer om vatten- och klimattjänster.

Professorsinstallation 2022

I samband med installationen av professor Berit Arheimer hösten 2022 arrangerades en eftermiddag med hydrologi i fokus på SMHI i Norrköping.

Hydrologi i samhällets tjänst

Professor Berit Arheimer förklara sin kärlek till SMHI och berättar vad hon gjort de senaste 25 åren.

Generaldirektör Håkan Wirtén och forskningschef Helén Andersson om forskningen på SMHI

GD Håkan Wirtén inleder här för att sedan ge ordet till forskningschef Helén Andersson - som berättar om forskningen på SMHI.

SMHI bedriver forskning inom hydrologi, oceanografi, meteorologi och klimat.