Peter Berg

Fil. Dr.

Peter Berg

Roll i gruppen

  • Chef för hydrologiska forskningsenheten vid SMHI (cirka 45 pers.)
  • Medlem av ledningsgruppen för Forskning- och Utvecklingsavdelningen
  • Medlem av SMHIs klimatstrategigrupp
  • Strategisk planering, kommunikation, attrahera externa finansiärer

Expertis

  • Nederbördsprocesser
  • Biasjustering
  • Klimatscenarier

Särskilda meriter

  • H-index: 26 i Web of Science