Peter Berg

Fil. Dr.

Peter Berg 2018

Roll i gruppen

  • Seniorforskare
  • Forskningsledare inom hydroklimatologi

Expertis

  • Nederbördsprocesser
  • Radarinformation
  • Biasjustering
  • Klimatscenarier

Särskilda meriter

  • H-index: 26 i Web of Science