Maria Elenius

Fil. Dr.

Maria Elenius

Roll

  • Forskningsledare inom Vatten för biologisk mångfald
  • Projektledare
  • Seniorforskare

Expertis

  • Akvatisk ekohydrologi
  • Svensk hydrologi och HYPE-modellen.
  • Återställande av våtmarker
  • Vattenkvalitet

Särskilda meriter

  • H-index: 7