Maria Elenius

Fil. Dr.

Maria Elenius FoUh 2019

Roll

Seniorforskare

Expertis

  • Svensk hydrologi och HYPE-modellen.
  • Ytvatten- och grundvattenflöden
  • Vattenkvalitet

Särskilda meriter

H-index: 5