Maria Elenius

Fil. Dr.

Maria Elenius

Roll

  • Seniorforskare
  • Forskningsledare

Expertis

  • Svensk hydrologi och HYPE-modellen.
  • Ytvatten- och grundvattenflöden
  • Vattenkvalitet

Särskilda meriter

  • H-index: 5