Louise Petersson

Civ. Ing.

Louise Petersson FoUh

Roll i gruppen

  • Projektledare 
  • Hydrolog

Expertis

  • Internationella utvecklingsfrågor
  • Översvämningskarteringar