Kristina Isberg

Fil. Mag. 

Kristina Isberg 2020

Roll i gruppen

  • World-wide HYPE (dokumentation/ revisioner/ utvärderingar/ förbättringar)
  • GIS och WHIST support
  • Manualer och instruktioner
  • Dokumentation- och kvalitetssäkringsupport
  • www-publicist (FoUh)

Expertis

  • HYPE-uppsättningar (kontinentalt och globalt)
  • GIS
  • WHIST
  • Felsökning
  • Polopoly