Kristina Isberg

Fil. Mag. 

Kristina Isberg 2020

Roll i gruppen

 • World-wide HYPE (dokumentation/ revisioner/ utvärderingar/ förbättringar/)
 • GIS och WHIST support
 • WHISTmanual 
 • HYPE tutorial
 • Dokumentation- och kvalitetssäkringsupport
 • www-publicist (FoUh)

Expertis

 • HYPE-uppsättningar (kontinentalt och globalt)
 • GIS
 • WHIST
 • Felsökning
 • Polopoly