Katharina Klehmet

Fil. Dr.

Katharina Klehmet 2023

Roll i gruppen

  • Klimatforskare
  • Projektledare
  • Produktion av information om klimatförändringar för påverkansstudier

Expertis

  • Hydrometeorologiska extremer
  • Klimatförändringar i Sibirien
  • Klimattjänster
  • Regional klimat- och havsmodellering
  • Analys och utvärdering av modelsimuleringar

Särskilda meriter

  • Aktuell projektmedverkan: HydroHazards, HYPE-ERAS, Green Climate Fund - Climate Science basis, Snow-CCI, Aquaclew
  • Tidigare projekt: Copernicus Climate Change Service - Global Impacts Service