Jörgen Rosberg

Civ.ing.

Jörgen Rosberg 2023

Roll i gruppen

  • Stöd och utveckling av WHIST och GIS
  • Generering av HYPE-uppsättningar
  • Generering av drivdata till HYPE

Expertis

  • GIS
  • WHIST
  • Programmering
  • HYPEuppsättning 
  • Databehandling