Joel Dahné

Civilingenjör

Joel Dahne

Roll i gruppen

  • Hydrolog
  • Utvecklare

Expertis

  • Hydrologisk modellering
  • Mark- och grundvattenhydrologi
  • Hydrologiska modelluppsättningar för nationella och internationella tillämpningar
  • Kapacitetsuppbyggnad inom hydrologisk modellering