Jafet Andersson

Vatten- & miljöforskare, Fil.dr.

Jafet Andersson 2018

Roll

 • Seniorforskare
 • Forskningsledare för området Storskalig hydrologisk modellering
 • Projektledare

Expertis

 • Hydrologisk forskning kring vattentillgång, klimatförändringseffekter, hydrologiska prognoser, nederbörd och vattenhantering i jordbruket
 • Hydrologisk modellering och utvärdering (demo)
 • Högupplösta regnmätningar med mobiltelefonnät (demo)
 • Kapacitetsutveckling
 • Hydrologi i arida områden
 • Akvatisk ekologi

Särskilda meriter

 • EU projektkoordinator (www.fanfar.eu)
 • H-index: 11. 16 vetenskapligt granskade publikationer I Web of Science (2020-04-06)
 • Fil. dr. år 2011 vid ETH Zürich