Ilias Pechlivanidis

Docent

Ilias Pechlivanidis

Roll i gruppen

Expertis

 • Hydrologiska prognoser vid olika tids- och rumsskalor 
 • Sömlösa och påverkansbaserade (användaranpassade) prognoser
 • Kommunikation av prognoser (användarperspektiv i fokus)
 • Dataassimiliering (satellit- och in-situdata) i hydrologiska modeller
 • Klimatservice - förbättrade prognoser av extremer
 • Processförståelse av hydrologiska system och modellering vid osäkerhet
 • Hydrologiska simuleringar i områden utan observationer
 • Påverkan på vattenresurser vid förändringar av markanvändning, klimat och invånarantal.
 • Miljökonsekvensbedömning

Särskilda meriter

 • Medlem av WMO Research Board
 • Ordförande i WMO Task Team on Hydrology research
 • Medordförande för HEPEX-initiativet 
 • Medlem av referensgrupp för CNDS (Centre of Natural Hazards and Disaster Science)
 • Ordförande i EGU HS Subdivision on Hydrological Forecasting
 • Biträdande redaktör/Gästredigerare för tidskrifterna NHESS, HESS, Water, Global NEST .