Ilaria Clemenzi

Fil. Dr.

Ilaria Clemenzi

Roll i gruppen

  • Forskare

Expertis

  • Hydrologiska processer i avrinningsområden dominerade av snö och glaciärer
  • Hydrologisk modellering
  • Dataanalys